Verwijzing – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Verwijzing

Hoe krijg ik een verwijzing voor een medisch-specialistische zorgaanbieder?

Als huisarts zijn wij door de zorgvezekeraar bevoegd om u te verwijzen naar een medisch-specialiste zorgaanbieder.

Wij zijn als huisarts echter gebonden aan de voorwaarden waaraan een verwijzing moet voldoen. Een verwijzing moet de reden van verwijzing, het specialisme, de zorgvraag en het onderzoek van ons bevatten. Indien de verwijzing dit niet bevat kan deze worden afgewezen door zowel de medisch-specialistische zorgaanbieder als de zorgverzekeraar.

Het is in uw belang dat wij u goed onderzoeken om te kijken of een verwijzing nodig is en zo ja naar welke aanbieder. Ook zorgt een goed onderzoek er voor dat de medisch-specialistische zorgaanbieder kan beoordelen binnen welke termijn u gezien moet worden.

Als er geen goede verwijzing is loopt u het risico dat:

 • u de kosten bij de medisch-specialistische zorgaanbieder zelf moet betalen van de zorgverzekeraar
 • de verwijzing direct wordt afgewezen door de medisch-specialistische zorgaanbieder
 • u onnodig verwezen wordt
 • u verwezen wordt naar een zorgaanbieder die u vraag niet kan beantwoorden
 • u langer op de wachtlijst staat dan gewenst is

Wij adviseren u om met ons in gesprek te gaan voor een verwijzing om bovengenoemde risico’s te voorkomen.

Wie mag er verwijzen naar medisch-specialistische zorgaanbieders?

Huisarts of door de zorgverzekeraar aangewezen partijen

Hoe lang is een verwijzing geldig?

Een schriftelijke verwijzing is één jaar geldig na de afgiftedatum, tenzij anders staat aangegeven op de verwijzing. Dat betekent voor de patiënt dat binnen deze termijn een eerste afspraak moet hebben plaatsgevonden.

Uitzondering: Indien aantoonbaar is dat de wachttijd langer dan 365 dagen is, is er geen nieuwe verwijzing nodig. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn inzichtelijk via: Dataset Wachttijden medisch-specialistische zorg – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Wanneer is er een nieuwe verwijzing nodig?

 • Als de patiënt zich meldt met een nieuwe zorgvraag.
 • Als de medisch specialist de behandeling heeft gesloten en de patiënt is terugverwezen.
 • Zijn er complicaties en zijn deze direct gerelateerd aan de oorspronkelijke zorgvraag en behandeling, dan is er geen nieuwe verwijzing nodig.

 Is een verwijzing noodzakelijk voor zorg uit het aanvullende pakket/ onverzekerde zorg?

Nee, voor zorg uit het aanvullende pakket hoeven huisartsen geen verwijzing te sturen. Als het om medisch noodzakelijke redenen van belang is dat informatie over de patiënt bekend is om de ingreep te kunnen uitvoeren, kan de huisarts wél een verwijzing sturen.

Waar moet een verwijzing aan voldoen?

 • – Deze moet schriftelijk zijn. Bij voorkeur digitaal verstuurd middels zorgdomein.
 • – Persoonsgegevens van de verwezen patiënt staan erop
 • – Naam, functie verwijzer of naam zorgorganisatie of praktijk
 • – Reden van verwijzing
 • – Naar wie of welk specialisme
 • – Wat de zorgvraag of het onderzoek is

Is er een nieuwe verwijzing van de huisarts noodzakelijk als de medisch specialist bij een patiënt een andere zorgvraag constateert, dan d zorgvraag waarvoor initieel is verwezen?

Nee, als een patiënt onder behandeling is van een specialist en tijdens een consult wordt een nieuwe zorgvraag geconstateerd, dan mag de specialist naar zichzelf of een andere specialist verwijzen. Dit dient vastgelegd te worden in het medisch dossier en per brief aan de huisarts gemeld te worden. Wanneer een patiënt thuis nog meer klachten ervaart die niet in relatie staan tot de zorgvraag waarvoor hij/zij in het ziekenhuis of de kliniek wordt behandeld, dan moet de patiënt naar de huisarts voor een nieuwe verwijzing.

 Is een nieuwe verwijzing nodig wanneer een patiënt naar een andere ziekenhuis of kliniek wil voordat het zorgtraject gestart is?

Nee, op het moment dat een huisarts een verwijzing heeft gemaakt naar ziekenhuis/kliniek A en een patiënt wil vóórdat het zorgtraject is gestart (bijvoorbeeld vanwege een lange wachttijd) naar ziekenhuis/kliniek B dan hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing te sturen. Ziekenhuis/kliniek B kan de behandeling starten op grond van de oorspronkelijke verwijzing naar ziekenhuis/kliniek A, er is geen nieuwe verwijzing nodig die specifiek gericht is aan ziekenhuis/kliniek B. De patiënt kan met een digitale verwijzing of met een papieren verwijzing een afspraak maken in ziekenhuis/kliniek B.