Praktijkondersteuner Geestelijk Gezondheidszorg (POH-GGZ) – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Praktijkondersteuner Geestelijk Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Zij is een gespecialiseerde verpleegkundige die begeleiding biedt bij psychische klachten. U kunt door de huisarts naar haar verwezen worden.  Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van klachten van somberheid, problemen in de thuissituatie of in de relatie, rouwproblemen, verslavingsproblemen, assertiviteitsproblemen, eenzaamheidsproblemen maar ook voor problemen met de opvoeding van kinderen. Ook wanneer u langere tijd medicatie slikt, die verband houdt met psychische klachten (bijvoorbeeld slaapmedicatie, antidepressiva of rustgevende medicatie) en u wilt hiermee stoppen (afbouwen) kunt u worden doorverwezen. De behandeling wordt volledig door de basisverzekering vergoed en er is geen eigen bijdrage.

Samenwerking met de huisarts
De praktijkondersteuner heeft dagelijks overleg met de huisarts over alle patiënten waarmee zij contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.