Spoedeisende hulp – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Spoedeisende hulp

Bel 112 bij levensbedreigende spoedgevallen

 

Spoed tijdens kantooruren
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur:  tel. 055-763 05 26. Wanneer u een 1 toetst  krijgt u ons direct aan de lijn.
Onze spoedlijn is bedoeld om ons in geval van acute klachten altijd meteen te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld ingeval van acute benauwdheid, pijn op de borst of een ongeval. Wij verzoeken u om de spoedkeuze toets 1 niet te gebruiken wanneer het niet om een spoedgeval gaat.

Spoed op dindsdagmiddag
Op dinsdagmiddag is de praktijk vanaf 12.30 uur gesloten.
Voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u terecht bij de waarnemend huisarts.
Huisartsenpraktijk Kerschoten, H.A. Verspui, Huisarts
Anklaarseweg 91, 7316 MC Apeldoorn
tel: 055 – 521 81 28

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend
Buiten de openingstijden van de praktijk (na 17.00 tot 8.00 uur), op feestdagen en in het weekend kunt u voor dringende medische vragen die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag een beroep doen op:
Regionale Huisartsenpost Apeldoorn
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn
tel: 0900-600 9000

Kijk voor meer informatie over de Regionale Huisartsenpost op: http://www.huisartsenregioapeldoorn.nl/site/huisartsenpost