Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk. Dat wordt veroorzaakt door het toenemend aantal chronische patiënten met aandoeningen zoals diabetes, astma en chronische longaandoeningen (COPD). Andere belangrijke factoren zijn de wachttijden voor opname in het ziekenhuis, het verpleeghuis of in een woonzorgcentrum. Daarnaast wordt er bezuinigd op hulp door de thuiszorg en is er het beleid van ziekenhuizen om patiënten eerder naar huis te sturen. Dit betekent extra werk voor de huisarts.

De praktijkondersteuner
De praktijkondersteuner neemt een deel van de medisch inhoudelijke taken van de huisarts over. Hierbij ligt de nadruk op patiënten met een chronische aandoening.  Zij werkt volgens afspraken die vastgelegd zijn in landelijke protocollen. Op het spreekuur kunt u o.a. terecht voor diabetes mellitus, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, stoppen met roken, voedings- en leeftstijladvies.

Samenwerking met de huisarts
De praktijkondersteuner heeft 2 keer per week overleg met de huisarts over alle patiënten waarmee zij contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.