Missie & Visie – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Missie & Visie

Missie

Huisartsenpraktijk het Kristal staat voor:

als eerste aanspreekpunt voor medische vragen vinden wij het belangrijk dat u laagdrempelig terechtkunt in onze huisartsenpraktijk

Met de NHG-Standaarden als leidraad kijken wij naar de best mogelijk oplossing op individueel niveau, met inachtneming van uw identiteit, waarden en normen.

Wij verhelderen en beoordelen klachten, problemen en vragen vanuit een medisch perspectief. Vragen van niet-medische aard, specialistische zorg, evenals ggz-zorg buiten ons competentiegebied, verwijzen wij laagdrempelig door naar andere zorgverleners

Wij vinden het belangrijk dat u voor uw klachten en problemen een zo beperkt aantal zorgverleners en/of organisaties heeft. Hiermee wordt de eenheid en eenvoud van zorgbeleid, -communicatie en -registratie gewaarborgd.

Wij staan voor proactieve bespreking van gezondheid en leefstijl om ziekten (en complicaties van ziekten) te voorkomen en behandelen

Wij zetten onze teamleden in op basis van hun kwalificaties en kwaliteiten en streven naar het voorkomen van onnodige contacten

Wij geloven in de leerbaarheid van onze patiëntenpopulatie en vinden educatie over ziekte, gezondheid en gezondheidsvaardigheden belangrijk

Om het bovenstaande te realiseren, staan wij voor goede samenwerking en duidelijke werkafspraken met ziekenhuizen, wijkverpleging, thuiszorg, paramedische zorg en andere zorgpartijen

Visie

Huisartsenpraktijk het Kristal wil:

Wij zijn bereikbaar via de balie, telefoon, e-mail en de patiëntenomgeving, zodat zowel jong, oud, geletterd als ongeletterd laagdrempelig contact met ons kunnen opnemen. We bieden het spreekuur in het Nederlands, Engels, Indonesisch en Bengaals aan en zijn centraal gelokaliseerd in de wijk, zodat ouderen die immobiel zijn in de zorgtorens ons makkelijk kunnen bereiken. We streven naar verbeteringen in de toegankelijkheid van de balie

We proberen uw vraagstuk bij de juiste zorgverlener te plaatsen en als het vraagstuk daar ligt, behouden we een korte lijn tussen de betreffende zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts) en u. Zo neemt de huisarts zelf contact met u op voor onderzoeksuitslagen. We willen blijven analyseren hoe we processen kunnen verbeteren en mogelijk automatiseren

Als twee huisartsen die de praktijk in juli 2023 hebben overgenomen, hebben we de intentie om hier langdurig te blijven en ons team aan ons te binden. We willen het aantal zorgverleners in het team beperken. Om de toenemende zorgvraag aan te kunnen en onszelf duurzaam in te zetten, willen we ook collega’s opleiden, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen

Waar nodig voegen we mensen toe aan de ketenzorg. We streven ernaar dit proces te automatiseren

We hebben een website die patiënten informatie geeft over ziekte en gezondheid, en hoe zij zelf bepaalde zaken kunnen regelen. We willen dit aanbod in de toekomst vergroten en de zelfredzaamheid van de patiënt verder bevorderen

Gezien de ligging van de wijk Zuidbroek (en de reistijd tot het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn) bieden we naast reguliere zorg ook medische diensten aan die normaliter in het ziekenhuis plaatsvinden, zoals echoscopie en chirurgie. We streven ernaar deze diensten in de toekomst naar behoefte uit te breiden

Op dit moment hebben we meerdere zorgverleners in het centrum. In de toekomst willen we onderzoeken hoe we nog beter gebruik kunnen maken van elkaars expertise om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren