Huisarts – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Huisarts

Sinds 1999 ben ik, Paul Zandvliet, werkzaam als huisarts in Apeldoorn. Als huisarts onderzoek en behandel ik patiënten met allerlei verschillende lichamelijke en/of geestelijke klachten. Griep, rugpijn, kinderziektes, chronische ziektes zoals astma of suikerziekte, maar ook als er thuis of op school problemen zijn. Ik houd dagelijks spreekuur en onderzoek patiënten om te kijken wat er mis is. Tussen de spreekuren door bezoek ik patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen en vaak heb ik telefonisch contact, bijvoorbeeld wanneer iemand na opname in het ziekenhuis weer thuis komt. Afhankelijk van de klachten kan ik verder onderzoek laten doen zoals bloed- en rontgenonderzoek.

Als ik weet wat er speelt, kan ik aan de oplossing gaan werken. Soms in de vorm van een medicijnvoorschrift, soms door te verwijzen naar een (fysio)therapeut of een specialist. Waar nodig geef ik de patiënt een advies over zijn leefgewoonten, bijv. over gezonde voeding, om niet meer te roken of om meer te bewegen. Ook achter de schermen gebeurt er veel. Ik houd van iedere patiënt in het medisch dossier bij wat er aan de hand is en welke behandeling ik heb voorgeschreven. Regelmatig overleg ik met collega’s over mijn werk, met apothekers over geneesmiddelen, en met specialisten en therapeuten over specifieke patiënten. Samen met de collega’s heb ik ook avond-, nacht- en weekenddiensten, op de regionale huisartsenpost in Apeldoorn.

Tot slot ben ik als huisarts ook steeds meer een manager van mijn eigen praktijk. Ik ben verantwoordelijk voor wat de doktersassistentes en de praktijkondersteuners doen en heb met hen zeer frequent overleg. Verder bezoek ik congressen en studiedagen, volg cursussen en trainingen en hou de vakliteratuur bij om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in mijn vak. Zorgen maak ik mij vooral over de zorgverzekeraars die steeds meer bepalen wat ik voor u kan doen. Zij belonen mij bijvoorbeeld voor het zo min mogelijk doorverwijzen naar de specialist in het ziekenhuis.