Corona boostervaccinatie – Huisartsenpraktijk Het Kristal – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Het Kristal
Distelvlinderlaan 210 7323XB
Apeldoorn

Terug naar overzicht

Corona boostervaccinatie

Laatste update 15-12-2021

Corona boostervaccinatie
Vanaf  18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op de mat om een afspraak te maken voor een corona boostervaccinatie. Mensen van 60 jaar en ouder worden van oud naar jong uitgenodigd om de extra prik te halen. Zij  kunnen een afspraak maken bij de GGD,  telefonisch of via  www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Het vaccineren gaat volledig via de GGD, de huisarts heeft geen mogelijkheid om te vaccineren.

Vanaf 15 december 2021 kunnen de mensen van 60 jaar en ouder die minimaal 3 maanden geleden de laatste vaccinatie of coronabesmetting hebben gehad een afspraak maken voor de boostervaccinatie. Dit is vanwege de opmars van de omikronvariant.

Daarna start de uitnodiging van mensen die jonger zijn dan 60 jaar. Dat gaat van oud naar jong. Voor hen geldt ook dat zij de booster 3 maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting kunnen krijgen. Uiterlijk in de tweede helft van januari krijgt iedereen van 18 jaar en ouder een boostervaccinatie aangeboden.

Ouderen eerst
De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming. Dat is met name belangrijk voor mensen bij wie de bescherming  door vaccinatie afneemt, waardoor het risico op ernstige ziekte groter is. De oudere leeftijdsgroepen zijn het meest kwetsbaar. Bij ouderen is de bescherming na vaccinatie al wat minder hoog. Ook hebben zij het eerst een vaccin  gekregen en zijn nu ook het eerst aan de beurt voor de booster. Een boostervaccinatie wordt pas gegeven als de laatste vaccinatie minimaal zes maanden geleden is gegeven omdat dan het effect het grootst is.

Bewoners instellingen
Bewoners van instellingen krijgen de boostervaccinatie in de instelling zelf. Zij starten eind november. In (zorg-)instellingen wordt de boostervaccinatie aan alle volwassen bewoners, ongeacht leeftijd, gelijktijdig aangeboden. Het is overigens ook mogelijk dat bewoners van instellingen zich laten vaccineren bij een GGD-vaccinatielocatie.  Bewoners in instellingen die jonger zijn dan 18 jaar komen niet in aanmerking voor een booster.

Voorwaarden booster
De boostervaccinatie kan 3 maanden na de laatste coronavaccinatie worden gehaald. Wie na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet 3 maanden wachten vanaf het moment waarop hij of zij corona heeft gehad. Eerder kan de afspraak niet ingepland worden. In de CoronaCheck-app kunnen mensen hun laatste vaccinatiedatum inzien.

MRNA-vaccins
Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Publicatiedatum: 19-11-2021